Indlæg

Følesansen - på ryggen

Billede
Følesansen Vi har ikke lige meget følesans overalt på kroppen. En nerve ender ligesom i en forgrening af nerveender. Det er tætheden af nerveender, der bestemmer, hvor følsom en aktuel del af kroppen er. Vi har mange nerver i fingerspidserne, og ikke så mange på vores ryg. Grunden er, at vi ikke har brug for så mange på ryggen som i fingerspidserne.

Du skal lave et sjovt forsøg, der illustrerer dette.
Download aktiviteten her: Følesansen på ryggen

Jern i maden

Billede
Magnetisme Jern i maden I dette forsøg skal du undersøge, om der er jern i den mad vi spiser. De fleste bruger som eksempel cornflakes. Vi har brug for mange forskellige mineraler for, at vores krop fungerer godt. Heriblandt jern.

Jeg har set forsøget kikse en del gange. Du skal under alle omstændigheder bruge super-magneter (neodyn-magneter)Download aktiviteten her: Jern i maden

Polyedre - Platons fem regelmæssige polyedre

Billede
Polyedre Platons 5 regelmæssige polyedre De første modeller og beskrivelser af de fem polyedre er fundet i Skotland, og er mere end 3000 år gamle. Trods det giver man i dag den græske matematiker Theaitetos fra Athen (ca. 414-369 f.Kr.) æren for beskrivelsen af de regelmæssige polyedre. Han beviste samtidig, at der ikke findes flere. Han navngav polyedrene efter antallet af flader skrevet på græsk. Terningen med 6 flader hedder derfor Hexaede. Tetraederet, oktaederet, dodekaederet og ikosaederet har henholdsvis 4, 8, 12, og 20 flader. Platon har på ingen måde været indblandet i opdagelsen af de fem polyedre. Men det er ham, der gør dem kendt. Han inddrager dem i en teori, der forbinder polyedrene med elementerne i kosmos. Ilden forbindes med tetraederet, jorden med heksaederet, luften med oktaederet og vandet forbindes med ikosaederet. Dodekaederet satte han i forbindelse med universets form. I dag finder man Platons fem legemer i mange sammenhænge. De er f.eks. alle brugte spilleter…

Energi på lager

Billede
Energi på lager Spaltning af vand ved elektrolyse I alle forsøg, hvor du skal lave kemiske reaktioner, SKAL du bruge BESKYTTELSESBRILLER OG FORKLÆDE. Langt den overvejende CO2 udledning stammer fra energiproduktion. Derfor er Danmark ved at omlægge produktionen af energi, til kilder der ikke udleder CO2. Her iblandt solenergi og vindenergi. Men hvad gør vi på dage, hvor solen ikke skinner, eller er gået ned, og vinden ikke blæser, eller hvor vi producerer mere energi, end vi forbruger? Det bliver i fremtiden nødvendigt at lagre energi i meget stor skala, så vi kan, producere energi, når vi har brug for den. Det er i dag muligt med kendt teknologi, at gemme strøm ved at lave det om til brændsel. Man taler om power-to gas og power-to liquid. Et eksempel er spaltning af vand til ilt og hydrogen - elektrolyse. Hydrogen er et energi-rigt brændsel, der kan gemmes og bruges i energiproduktionen, når solen ikke skinner, og vinden ikke blæser. Ud af den oplagrede hydrogen, kan man også lave …

Øjet - det perifere syn

Billede
Det perifere syn  Dit syn er groft opdelt i to felter, det perifere synsfelt og det centrale synsfelt. Det centrale synsfelt er her du kan stille skarpt på ting, hvor det perifere synsfelt er god til at opfatte bevægelser.  Når du kan se en genstand, som ikke er en lyskilde, er det fordi, lyset er kastet tilbage fra genstanden, og har påvirket dit øje. Hvide genstande reflekterer alle bølgelængder tilbage, mens sort absorberer alle bølgelængder. En rød postkasse har absorberet den kortbølgede del af lyset og reflekteret den langbølgede røde del. Men, det er ikke overalt i dit synsfelt, du kan se farver og genkende ting. Hjernen fylder selv ud, så billedet bliver "pænt". Men hvornår kan du så egentlig genkende noget? Du skal i dette forsøg undersøge, hvor i dit synsfelt du kan se farver, og hvornår du kan genkende figurer
Download aktiviteten her: Øjet - det perifere syn

Trigonometri - begyndelsen

Billede
Trigonometri - retvinklede trekanter Begyndelsen En legende fortæller at kaliffen Al-Mamun i året 832 drømte en drøm, hvor han i drømmen fik besøg af selveste Aristoteles. Drømmen gjorde så stort et indtryk på kaliffen, at han besluttede, at Bagdad skulle være et samlingspunkt for udviklingen af naturvidenskaben. Han grundlagde derfor biblioteket i Bagdad - Byat al-Hikma, som oversat betyder visdommens hus. En af de discipliner, der udviklede sig meget i denne periode, var opmålingen af trigoner (trekanter), det vi kender som trigonometri. De fandt blandt andet ud af, at hvis du kender alle trekantens vinkler, så kender du dens form, men ikke dens størrelse. Hvis du ser på trekanten overfor, så gælder det for alle retvinklede trekanter, med netop disse vinkler, at forholdet mellem de enkelte sider er ens, og at resultatet i de fleste tilfælde er en approksimation (et uendeligt decimaltal). Så de enkelte sider forholder sig til hinanden på en helt præcis måde ud fra vinklen A.
Matema…

Lav en højtaler til mobiltelefonen

Billede
Lav din egen højtaler - mobiltelefon Manden, der opfandt højtaleren, var danskeren Peter L. Jensen. Juleaften 1915 blev hans og Pridhams højtaler vist frem for 75000 mennesker på rådhuspladsen i San Francisco. I 30'erne og 40'erne udviklede han de første højtalersystemer. De største musikproducenter såsom Fender, Gibson m.fl. brugte Jensens musikhøjtalere helt frem til 1960'erne.

Du skal i denne aktivitet lave en højtaler.

Du skal bruge din mobiltelefon, når du skal afprøve din højtaler.
Download aktiviteten her: Lav en højtaler til mobiltelefonen